Δήλωση / πρόταση για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του EAEA (European Association for the Education of Adults – Ευρωπαίκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων) στις 21 Οκτωβρίου του 2008 στο Μαλαχίντ της Ιρλανδίας.Συντάχθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα NILE, Διαπολιτισμική Μάθηση και Διάλογος που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιες συνθήκες αυξημένης κινητικότητας, μετανάστευσης και αυξημένης ανάγκης για μια δια βίου μαθησιακή στρατηγική. Επί του παρόντος, και ιδιαίτερα ενισχυμένη από το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008, υπάρχει μια γενικευμένη παραδοχή ότι οι διαπολιτισμικές ικανότητες σε διαφορετικά επίπεδα στην κοινωνία θα έπρεπε να θεωρούνται μεταξύ των βασικών ή ουσιαστικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Αλλά, ταυτόχρονα, ούτε τα εκπαιδευτικά συστήματα, ούτε άλλοι, σημαντικοί εμπλεκόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολιτικών ενσωμάτωσης, έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει την ευθύνη τους στο να διαθέσουν τον απαραίτητο χώρο για ένα διαπολιτισμικό διάλογο στην κοινωνία και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να καταστεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση κυρίαρχη τάση, με την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη έννοια.