Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Περιβάλλον

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Κύκλησις

Η «Κύκλησις» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων. Είμαστε ένας ενεργός φορέας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος εστιάζει στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας και της δράσης.

 Αποστολή μας είναι

 •  να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
 • μαζί με επιχειρήσεις και
 • εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας

Η Κύκλησις συνδέει την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον στη θεωρία και στην πράξη

Η Κύκλησις είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων. Είμαστε ένας ενεργός φορέας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ο οποίος εστιάζει στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας και της δράσης.

Οι δράσεις μας/δραστηριότητές μας

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση
 • Δικτύωση
 • Δημοσιεύσεις
 • Εκστρατείες, συμμετοχή και διοργάνωση  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών

Μαζί με τους συνεργάτες μας δημιουργούμε, οργανώνουμε και συντονίζουμε προγράμματα στα ακόλουθα πεδία:

 • Μη Τυπική εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτική πολιτική
 • Διαπολιτισμικός διάλογος
 • Αειφόρος ανάπτυξη και καινοτομία
 • Ευρωπαϊκά συνέδρια