Προγραμματα

Πράττω από κοινού

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο άνοιξε τις πόρτες του στην κοινωνία, με μιαprattwσυνάντηση όλων των  εμπλεκομένων στις 2 Δεκεμβρίου. Στη συνάντηση συνευρέθηκαν, μίλησαν για τον εαυτό τους και τις προσδοκίες τους και γνωρίστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες στο «Πράττω από Κοινού», οι Σύμβουλοι, οι Ωφελούμενοι –μεταξύ των οποίων νέοι ασυνόδευτοι μετανάστες από τη μη κυβερνητική οργάνωση Praksis– οι Εθελοντές, καθώς και άνθρωποι που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το Έργο. Κατόπιν αυτής, στις ομάδες των εθελοντών και των ωφελουμένων προστέθηκαν νέα μέλη και το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεχώς αυξάνει.

Περισσότερα…

 

Εθελοντές σε Κίνηση (Volunteers in Movement)

Volunteers in Movement logo 1Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων σκοπό έχει την υποστήριξη συνεργασιών με περιφερειακούς ή τοπικούς δημόσιους φορείς ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ενεργούς στον τομέα της νεολαίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα, προγράμματα που να συνδυάζουν διάφορες παραμέτρους του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση (YouthinAction)»

Περισσότερα…

 

Αποτελεσματική Επαγγελματική Συμβουλευτική των χαρισματικών και ταλαντούχων 

talent-logoΜέσω του προτεινόμενου προγράμματος έξι διαφορετικοί φορείς από αντίστοιχες χώρες επιζητούμε να εντοπίσουμε τις καλύτερες πρακτικές και να αναδείξουμε την ανάγκη ευαισθητοποίησης αναφορικά με την Επαγγελματική Συμβουλευτική των χαρισματικών εκπαιδευομένων
Περισσότερα…

 

Πάρε μέρος μέσω της Ομότιμης Μάθησης (Get involved through Peer Mentoring)

getΑριθμός Έγκρισης: I.K.Y 2011-1-GR1-GRU06-O6374 1

Ο εθελοντισμός αποτελεί δομικό στοιχείο της κοινωνικής μας ζωής και αρθρώνεται κατά κύριο λόγο μέσω της ενεργής συμμετοχής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Astin, η συμμετοχή ορίζεται ως συμμετέχοντας ενεργά δια μέσου

  • Σωματικά παρατηρούμενων συμπεριφορών και
  • Νοητικών διεργασιών (όπως λόγου χάρη η συγκέντρωση, η αφοσίωση και η κινητοποίηση)
Περισσότερα…

 

Κινηματογραφική εκπαίδευση για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά: Δες και Δράσε (ViewnAct)

proj1VIEW N’ ACT
Περίοδος Σύμβασης: 2008 – 2010
Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για τον κινηματογράφο ως παιδαγωγικού εργαλείου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή θα διερευνήσει δια μέσου συγκεκριμένων δράσεων, τη δύναμη της κινούμενης εικόνας στο σχηματισμό απόψεων και τη διαμόρφωση αξιών σε θέματα όπως οι μετανάστες και η μετανάστευση, το φύλο, η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη.
Περισσότερα…

 

Δημιουργικότητα και καινοτομία για την ενδυνάμωση των νέων

proj2Δράση 4.3 – Προγράμματα πολλαπλών μέτρων εκπαίδευσης και δικτύωσης
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας ως απαραίτητων προσόντων για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της προσωπικότητας των νέων. Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους νέους εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες για την προαγωγή της δημιουργικότητας και της νεωτερικότητας των νέων τόσο στις τοπικές κοινότητές τους όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Περισσότερα…