Αποτελέσματα Σχεδίων

1. Δημιουργώντας Πολίτες


 

2. Κινηματογραφική εκπαίδευση για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά  (ViewN’ Act)