Πρόγραμμα ReCAP

Πρόγραμμα ReCAP


Επιστροφή στα προγράμματα

Ανακτώντας τη συμπερίληψη μέσω της δημιουργικότητας μετά από την πανδημία
Recovering inclusion through Creativity After Pandemic

Τα τελευταία δύο χρόνια, η κύρια προτεραιότητα των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο ήταν η αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, η επιδημία είχε επίσης βαθύ αντίκτυπο στην κοινωνική και κοινοτική ζωή απομονώνοντας τους ανθρώπους μεταξύ τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η πρωτοφανής κατάσταση έπληξε ακόμη περισσότερο εκείνους που ήταν ήδη πιο ευάλωτοι, ιδίως τους νέους.

Για το λόγο αυτό, το έργο ReCAP στοχεύει στην υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής και της συμμετοχής των νέων στα κοινά, μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, όπως τα κορίτσια, οι NEETs, τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι μειονότητες, οι νέοι από την κοινότητα LGBTIAQ+. Με την πανδημία, τα άτομα αυτά έχουν περιθωριοποιηθεί περαιτέρω από τους χώρους κοινωνικοποίησης. Επομένως, είναι απαραίτητο να αναδημιουργηθεί ο κοινωνικός ιστός επιτρέποντας σε αυτούς τους νέους να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις προκλήσεις τους στο δημόσιο χώρο.

Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν μια εις βάθος ανάλυση των αναγκών των μειονεκτούντων νέων να συμμετέχουν και να εμπλακούν στη ζωή της κοινότητάς τους μετά την πανδημία, η οποία θα τους δώσει μια καλύτερη κατανόηση του τρέχοντος κοινωνικού πλαισίου των ευάλωτων νέων. Με το έργο αυτό, οι εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορέσουν επίσης να υποστηριχθούν στο έργο τους για την καθοδήγηση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των νέων. Οι εταίροι θα έχουν νέα πρακτικά εργαλεία και πόρους για να παρέχουν στους εργαζόμενους σε νέους και στους νέους και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων που εργάζονται με ευάλωτους νέους και χρησιμοποιούν διδακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στην τέχνη.

Στόχοι και αποτελέσματα

Βασικός στόχος
Τέχνη και πολιτισμός
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Παραδοτέα έργου
Βασικός στόχος

Το τελικό αντικείμενο του έργου είναι η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (14-29 ετών) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Στοχεύει ειδικότερα στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων με διαφορετικούς τύπους μειονεκτημάτων, όπως πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά μειονεκτήματα, μετανάστες, NEETS, με ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια, σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Για να επιδιωχθεί αυτό το τελικό αποτέλεσμα, το έργο σκοπεύει να επιτύχει πολλαπλά αποτελέσματα: ΝΑ ΒΕΛΤΙΏΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ.

Τέχνη και πολιτισμός

Ορισμένοι από αυτούς σχετίζονται ειδικά με ευάλωτες κατηγορίες νέων. Αυτό το έργο σκοπεύει να τους δώσει συγκεκριμένα εργαλεία που ανήκουν στο σύμπαν της τέχνης και του πολιτισμού, για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ισχυροί τρόποι για να αναδυθούν συναισθήματα και να απελευθερωθεί η θετική δημιουργικότητα. τη συγκεκριμένη περίπτωση, θέλουμε να προσαρμόσουμε τα δημιουργικά εργαλεία ώστε να ανταποκριθούν στα συγκεκριμένα προβλήματα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ή επιδείνωσε η πανδημία και να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους στη νεολαία για να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση μετά το -COVID, που επανασχεδίασε τις κοινωνικές μας σχέσεις, άλλαξε τον τρόπο που μένουμε μαζί και δημιούργησε ένα βάρος μοναξιάς, και μάλιστα για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες, το οποίο απαιτεί προσεκτική δουλειά για να ξεπεραστεί.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά τους, οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν συναισθήματα που μερικές φορές είναι δύσκολο να εκφραστούν. Θα μιλήσουν μέσω της δημιουργικότητάς τους και αυτό θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση για τον εαυτό τους και για τους άλλους νέους που συμμετέχουν στην πορεία, δημιουργώντας ισχυρές συνδέσεις και ενσυναίσθηση. Αυτή η άσκηση θα είναι επίσης καθαρτική, καθώς θα επιτρέψει να ξεκλειδώσουν τα συναισθήματα και θα ενδυναμώσει τους νέους σχετικά με την ικανότητά τους να χειρίζονται δύσκολες εμπειρίες και να τις αφήνουν να βγαίνουν προς τα έξω, διδάσκοντάς τους έτσι πώς να κυριαρχούν σε δύσκολες καταστάσεις και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Παραδοτέα έργου

Το έργο θα περιλαμβάνει τρία απτά παραδοτέα:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ. Έχει ως στόχο τη συλλογή των ειδικών αναγκών των νέων κάθε τοπικού πλαισίου. Θα συνδιαμορφωθεί από τους εταίρους με τρόπο ώστε να είναι επαρκώς τυποποιημένο για να χρησιμοποιηθεί από άλλες οργανώσεις νεολαίας σε άλλα πλαίσια ή χώρες.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΊΑΣ. Οι εταίροι θα συνδιαμορφώσουν την εργαλειοθήκη, χρησιμοποιώντας δικές τους τεχνικές και εργαλεία αλλά και τρίτων, και θα προσαρμόσουν τα εργαλεία αυτά σε μια μεταπανδημική κατάσταση. Η εργαλειοθήκη θα δοκιμαστεί στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και τελικά θα χρησιμοποιηθεί στα τοπικά μονοπάτια.
ΤΟΠΙΚΟΊ ΧΆΡΤΕΣ ΠΟΡΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΣΕ ΈΝΑ ΜΕΤΑΠΑΝΔΗΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ. Μετά την ολοκλήρωση των τοπικών διαδρομών, κάθε εταίρος, μαζί με τους νέους του, θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους και θα συντάξει κάποιες συστάσεις για το πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μεταπανδημική κατάσταση αλλού (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα).

Στοιχεία έργου

Τίτλος: Recovering inclusion through Creativity After Pandemic (ReCAP)

Κωδικός αναφοράς: 2021-2-FR02-KA220-YOU-000049250

Περίοδος υλοποίησης: 01-03-2022 μέχρι 29-02-2024

Συντονισμός

 • ALDA [ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA DEMOCRATIE LOCALE] (Γαλλία)

Εταίροι

 • ALIFS Association du Lien Interculturel Familial (Γαλλία)
 • ASOCIATIA A.R.T. FUSION (Ρουμανία)
 • Center for Sustainable Communities Development (Βουλγαρία)
 • CESIE (Ιταλία)
 • FUNDATIA CENTRUL PARTENERIAT PENTRU EGALITATE (Ρουμανία)
 • ΚΥΚΛΗΣΙΣ (Ελλάδα)
 • La Piccionaia (Ιταλία)
 • Rightchallenge – Associação (Πορτογαλία)
 • SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (Ισπανία)


Ιστοσελίδα

https://www.alda-europe.eu/progetto/recap-inclusion-creativity-pandemic/

Αναφορές

#ReCAPErasmus
#ReCAPEU
#ReCAPErasmusProject

--- Σχετικές ανακοινώσεις [blog]

Παραδοτέα έργου

Διαθέσιμα

Προσεχώς διαθέσιμα

 • Π1 –  Έκθεση Αποτελεσμάτων
 • Π2 –  Εργαλείο συλλογής πρακτικών
 • Π2 –  Συλλογική εργαλειοθήκη
 • Π3 –  Εργαλείο δημιουργίας μονοπατιών
 • Π3 –  Πρόγραμμα υλοποιήσης τοπικών δράσεων
 • Π3 –  Συλλογική έκθεση αποτελεσμάτων

Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: