Συνεργασίες

Τοπικές Συνεργασίες

Η Κύκλησις συνεργάζεται σε δραστηριότητες με κοινούς στόχους με φορείς της τοπικής κοινωνίας:


Δικτυώσεις

Η δικτύωση σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο αποτελεί βασικό στόχο της Κύκλησις, η οποία ως φορέας ή μέσω των στελεχών της είναι ενεργό μέλος των παρακάτω δικτύων: