27-29 Νοεμβρίου 2008: Κινηματογραφική εκπαίδευση για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά

Η εναρκτήρια συνάντηση έχει οριστεί να διεξαχθεί στην Πάτρα. Δέκα συμμετέχοντες από πέντε χώρες θα επισκεφθούν την Πάτρα.