Κατηγορία: page-post

 • CYT-ENG

  CYT – Covid-19 Youth Theater Back to Projects Theatre is a good means of raising awareness of social issues and bringing them to a wider audience. Theatre can offer young people the opportunity to express themselves and it is also a means of inspiring and enabling them to take on their own responsibilities. Theatre offers…

 • IT’S YOU eng

  IT’S YOU Intercultural Tools and Social media for YOUth in action Επιστροφή στα προγράμματα IT’S YOU is a 24-month strategic partnership project for innovation in the youth sector (January 2021-December 2022). The partners involved are Aretes (IT), Dedalus (IT), MARAK DIGITAL MARKETING (ES), Fundación Docete Omnes (ES), CYCLISIS (EL), EDIT VALUE (PT), DRPDNM (SI). The…

 • ISEC- ADE eng

  ISEC – ADE Accessible digital education for learners with autism and intellectual disabilities: Innovating solutions and enhancing educators’ competences Back to Projects The education system is increasingly part of the digital transformation and can exploit its benefits and opportunities. However, it also needs to effectively manage the risks of the digital transformation, including the risk…

 • ReCAP ENG

  ReCAP Recovering Inclusion through Creativity After Pandemic Back to Projects We are aware of the big problem that covid has caused in our lives and in particular to those vulnerable young people, who are at a disadvantage in society, whether economically, socially or culturally and in particular girls. In order to alleviate these disadvantages, the…

 • YOU(th)NET eng

  YOU(th)NET YOUth iN an European Think Tank Back to projects Project Description (100-300 words): YOUth iN a European Think Tank aims to bring together young people (18-24 years old) and policy-makers to foster a sense of belonging to Europe, strengthen digital citizenship skills (DigiComp 2.2 Areas 1.2, 1.3, 2.3, 2.4), encourage democratic participation of young…

 • YOUreSTART! Eng

  YOU reSTART! Back to projects YOU reSTART! is a result of a shared feeling amongst youth and cultural workers coming from Italy, Slovenia, Bulgaria, Greece and Spain who, during last year, have been committed in guaranteeing spaces of aggregation, entertainment, promotion of cultural and artistic initiatives for people attending youth and cultural centres. In various…

 • E-WISEE ENG

  E-WISEE Europe Working for Inclusive Sex and Emotional Education Back to Projects The project aims to enhance the role of YWs in affectivity and sexual education, i.e.: -Increase the professional knowledge of YWs and provide them with specific intervention methodologies (online and face-to-face). -To improve the transversal competencies of YWs, such as active listening, effective…

 • IT’S YOU

  IT’S YOU Intercultural Tools and Social media for YOUth in action Επιστροφή στα προγράμματα Το IT’S YOU είναι ένα σχέδιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης διάρκειας 24 μηνών για την καινοτομία στον τομέα της νεολαίας (Ιανουάριος 2021-Δεκέμβριος 2022). Οι εταίροι που συμμετέχουν είναι οι Aretes (IT), Dedalus (IT), MARAK DIGITAL MARKETING (ES), Fundación Docete Omnes (ES), CYCLISIS…

 • ISEC-ADE

  ISEC – ADE Accessible digital education for learners with autism and intellectual disabilities: Innovating solutions and enhancing educators’ competences Επιστροφή στα προγράμματα Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί όλο και περισσότερο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού και μπορεί να αξιοποιήσει τα οφέλη και τις ευκαιρίες του. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένου…

 • ReCAP

  ReCAP Recovering Inclusion through Creativity After Pandemic Επιστροφή στα προγράμματα Τα τελευταία δύο χρόνια, η κύρια προτεραιότητα των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο ήταν η αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, το ξέσπασμα της πανδημίας είχε βαθύ αντίκτυπο στην κοινωνική και κοινοτική ζωή απομονώνοντας τους ανθρώπους μεταξύ τους για μεγάλο χρονικό…