Πρόσκληση σε διάλογο

  Την έναρξη της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17—27» ανακοίνωσε την Τετάρτη 2 Αυγούστου, στο ΥΠΠΕΘ, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου.   Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση θέτει μια σειρά από ερωτήματα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από