Προγράμματα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα AMIF για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και δράσεις στήριξης των θυμάτων για την ανεξαρτητοποιήσή τους και την ένταξη στην κοινωνία υποδοχής

Erasmus+

Εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων νέων ενηλίκων από υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες

Εργαλεία για την υποστήριξη των μεταβάσεων των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μέσω της προσωποκεντρικής προσέγγισης

Χάρτης Ψηφιακών επαγγελμάτων

You(th) stand UP!

Εκπαιδευτικό μοντέλο για την υποστήριξη και απασχολησιμότητα των ατόμων που εργάζονται με νέες/ους

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στο Βέλγιο με στόχο την ευαισθητοποίηση στα θέματα φύλου και ισότητας μέσω του θεάτρου

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στη Γαλλία με στόχο την ευαισθητοποίηση στα θέματα φύλου και ισότητας μέσω των τεχνών

Επιμόρφωση προσωπικού φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης

EEA Grants

Εργαστήρια συμμετοχικότητας για την ευαισθητοποίηση των νέων μαθητριών/ών σε θέματα ενεργής συμμετοχής στα κοινά

Δράσεις κοινωνικοποίησης μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης

Άλλες/παλιότερες προσκλήσεις

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων εθελοντριών/ων για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα ενεργής συμμετοχής στα κοινά

Υποστήριξη στην αναγνώριση των ταλέντων των νέων μαθητριών/τών

Μαθαίνοντας την σημασία της ενεργής συμμετοχής στα κοινά μέσα από τον κινηματογράφο