Προγράμματα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα AMIF για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και δράσεις στήριξης των θυμάτων για την ανεξαρτητοποιήσή τους και την ένταξη στην κοινωνία υποδοχής

Erasmus+

Ενδυνάμωση εργαζομένων νεολαίας ενισχύοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σχετικά με τη συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή, προώθηση διαπολιτισμικών ανταλλαγών και δημιουργία μιας πλατφόρμας για επαγγελματική ανάπτυξη

Κοινωνική ένταξη και ενεργοποίηση των νέων παρέχοντας στους λειτουργούς νεολαίας καλλιτεχνικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της της αυτοέκφρασης και της κοινωνικοποίησης

Δράσεις με τη συμμετοχή νέων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής για συζήτηση σε θέματα ψηφιακής πολιτειότητας, προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και τη δημιουργία ασφαλών εικονικών συμμετοχικών χώρων

Ένα συνεργατικό έργο μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και του πολιτισμού με στόχο την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής δεξιοτήτων μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας

Ενίσχυση των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής πολιτειότητας, βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη νεολαία και ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων

Προσβάσιμη Ψηφιακή Εκπαίδευση για μαθητές με αυτισμό και νοητικές δυσλειτουργίες: καινοτόμες λύσεις και βελτίωση των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού

Χρήση μεθόδων θεάτρου και βιωματικών εργαστηρίων για τη ενεργοποίηση και συμμετοχή νέων ως απάντηση σε κοινωνικά ζητήματα

Κινητικότητα νέων για ανταλλαγή πολιτιστικών και πολιτισμικών πρακτικών και αντιλήψεων γύρω από τις γεύσεις και το φαγητό

Εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων νέων ενηλίκων από υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες

Εργαλεία για την υποστήριξη των μεταβάσεων των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μέσω της προσωποκεντρικής προσέγγισης

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για νέους ενήλικες και εκπαιδευτές, παρέχοντας έναν οδικό χάρτη για ψηφιακά επαγγέλματα και καινοτόμα εργαλεία κατάρτισης

You(th) stand UP!

Εκπαιδευτικό μοντέλο για την υποστήριξη και απασχολησιμότητα των ατόμων που εργάζονται με νέες/ους

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στο Βέλγιο με στόχο την ευαισθητοποίηση στα θέματα φύλου και ισότητας μέσω του θεάτρου

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στη Γαλλία με στόχο την ευαισθητοποίηση στα θέματα φύλου και ισότητας μέσω των τεχνών

Επιμόρφωση προσωπικού φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης

EEA Grants

Εργαστήρια συμμετοχικότητας για την ευαισθητοποίηση των νέων μαθητριών/ών σε θέματα ενεργής συμμετοχής στα κοινά

Δράσεις κοινωνικοποίησης μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης

Άλλες/παλιότερες προσκλήσεις

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων εθελοντριών/ων για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα ενεργής συμμετοχής στα κοινά

Υποστήριξη στην αναγνώριση των ταλέντων των νέων μαθητριών/τών

Μαθαίνοντας την σημασία της ενεργής συμμετοχής στα κοινά μέσα από τον κινηματογράφο