Ετικέτα: autism

 • Επιμορφωτικό σεμινάριο AUTISM_PCP

  Επιμορφωτικό σεμινάριο AUTISM_PCP

  Περιγραφή Ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ και η ΚΥΚΛΗΣΙΣ συνδιοργανώνουν σεμινάριοεκπαίδευσης Συντονιστών των Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού,οι οποίοι ενδιαφέρονται ή επιθυμούν να αναπτύξουν πρακτικήγνώση και αντίληψη του τρόπου διαχείρισης των αλλαγών πουεπιφέρουν στην ζωή των αυτιστικών ατόμων οι πολλαπλέςμεταβάσεις μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας. Πώς μπορείτε να συμμετέχετε Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 28 Ιουνίου έως…

 • Προσωποκεντρικός σχεδιασμός ζωής στον αυτισμό

  Προσωποκεντρικός σχεδιασμός ζωής στον αυτισμό

  Η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι εξαρτημένη είτε από τα μέλη της οικογένειάς τους ή/και από τους φροντιστές τους. Η μεγαλύτερη ανησυχία των μελών της οικογένειας είναι τι θα συμβεί στον συγγενή τους με αυτισμό εάν κάποιο θέμα υγείας προκληθεί στους ίδιους και δεν είναι σε θέση να τον/την υποστηρίξουν.…

 • Person-centered planning for autistic people

  Person-centered planning for autistic people

  The majority of the people in the autism spectrum is dependent on their closest family members and/or carers. Family members’ greatest concern is what will happen to their relative with autism if any harm comes to them. If that is, indeed, the case, it is true that the individuals with ASC will be lost without…