Ετικέτα: DivCap

  • Έργο Erasmus+ «DivCap»: Εναρκτήρια Συνάντηση στην Αυστρία (Graz)

    Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου DivCap πραγματοποιήθηκε από τις 17 -19 Δεκεμβρίου 2018 με οικοδεσπότη το Ινστιτούτο Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου FHJohanneum (Συντονιστής Οργανισμός). Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες – μέχρι και τον Απρίλιο 2021- και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της ισότητας και συμπερίληψη της διαφορετικότητας στους φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Για περισσότερες…

  • Erasmus+ Project DivCap: kick-off meeting in Graz

    From 17.-19. December 2018, the kick-off meeting of the DivCap project was held under the lead of the Institute for Social Work. The project, which runs until April 2021, aims to support and promote inclusion and diversity in adult education. You can keep up to date on the next steps on the Facebook page of…