Ετικέτα: doitproject.eu

  • Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων

    Τη σημερινή εποχή οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται επαρκώς για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές αλλαγές, καθώς και τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζει η ψηφιακή εποχή. Το γεγονός όμως πως είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, καθότι έρχονται σε επαφή μαζί τους από πολύ μικρή ηλικία, δε σημαίνει…

  • Upskilling the digital skills of young people

    Nowadays, young people must be adequately trained to face and manage social, cultural and economic changes and the new challenges of the digital age. Just because they are more familiar with the new digital technologies, as they come in contact with them from a very young age,  that does not mean that they can use…