Ετικέτα: LIREA

 • LIREA Conference

  LIREA Conference

  We are happy to announce that the LIREA Final Conference will take place on 25 and 26 of October 2021. The participation to the conference is free and at no cost for anyone interested on the project’s objectives and are able to follow talks in English. There are two ways to participate to the conference,…

 • Συνέδριο του έργου LIREA

  Συνέδριο του έργου LIREA

  Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του έργου LIREA. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ελεύθερη για οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται και μπορεί να παρακολουθήσει ομιλίες στα Αγγλικά. Υπάρχουν δύο τρόποι συμμετοχής στο συνέδριο, είτε μέσω εγγραφής είτε απλά πατώντας το δημόσιο σύνδεσμο του συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες…

 • LIREA Project – Training of professionals and educational programme for the social inclusion of victims o trafficking

  Cyclisis in the framework of LIREA project will implement two online activities concerning the social inclusion of migrants/refugees victims of human trafficking: a 50h training for professionals, volunteers, students, etc on issues regarding trafficking of people a complete educational programme, free of charge, with the objective to help victims of trafficking achieve social inclusion and…

 • Εργο LIREA – Επιμόρφωση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνίκης (επαν)ένταξης θυμάτων τράφικινγκ

  Η Κύκλησις στα πλαίσια του έργου LIREA θα πραγματοποιήσει δύο διαδικτυακές δραστηριότητες, μια επιμόρφωση επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερομένων, σε θέματα τράφικινγκ, διάρκειας 50+ ωρών ένα ολοκληρωμένο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής (επαν)ένταξης ανθρώπων θυμάτων τράφικινγκ διάρκειας 5 μηνών. Επιμόρφωση επαγγελματιών Η επιμόρφωση απευθύνεται σε επαγγελματίες, εθελοντές και άλλες/-ους που συμμετέχουν ενεργά ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε…

 • About trafficking

  Quite frequently, when one thinks about “human trafficking”, sexual exploitation usually comes to mind and, in some cases, even forced labour. But, it’s only that? The answer is no. Human trafficking can take many forms such as domestic servitude, forced marriage, organ removal, exploitation of minors (begging, sex trade, warfare). Also, no one is above…

 • Δύο λόγια για την εμπορία ανθρώπων

  Πολύ συχνά, όταν κάποιος σκέφτεται ή ακούει τον όρο «εμπορία ανθρώπων» (ή αλλιώς «trafficking»), το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι συνήθως η σεξουαλική εκμετάλλευση κι έπειτα η καταναγκαστική εργασία. Αλλά trafficking είναι μόνο αυτό; Η απάντηση είναι όχι. Η εμπορία ανθρώπων μπορεί να λάβει πολλές μορφές όπως η οικιακή δουλεία (domestic servitude),…

 • LIREA Διεθνές Συνέδριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 10-11 Δεκέμβρη 2020

  Το εταίροι του έργου Lirea είναι με μεγάλη χαρά θα συμμετέχουν στη διαδικτυακή εκδοχή του “Salone Dell’Orientamento” που οργανώνεται από τον συντονιστή εταίρο του έργου, CISME. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Ιταλικά και τα Αγγλικά. Σκοπός του συνδερίου είναι η παρουσίαση πληροφοριών και δράσεων πάνω στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, εργασίας και ανώτατης…

 • LIREA Itinerant trade 10-11 December 2020

  Lirea Project is proud to participate as an exhibitor in the digital edition of the “Salone Dell’Orientamento” organized by our leading partner CISME. The event is a national review dedicated to information, also European, education, training, guidance, now in its fifteenth edition that will have as its theme Work, Training, Education, University, Professions. The event,…