Δες και Δράσε (ViewN’ Act)

Δες και Δράσε (ViewN’ Act)


Επιστροφή στα προγράμματα

Κινηματογραφική εκπαίδευση για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά:
Δες και Δράσε (ViewN’ Act)

Περίοδος Σύμβασης: 2008 – 2010

Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για τον κινηματογράφο ως παιδαγωγικού εργαλείου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή θα διερευνήσει δια μέσου συγκεκριμένων δράσεων, τη δύναμη της κινούμενης εικόνας στο σχηματισμό απόψεων και τη διαμόρφωση αξιών σε θέματα όπως οι μετανάστες και η μετανάστευση, το φύλο, η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Το βασικό ερώτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις και μαθησιακές προϋποθέσεις, η ταινία θα μπορούσε να συμβάλει στα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που ονομάζεται κριτικός προβληματισμός, ενεργός συμμετοχή σε έναν δημοκρατικό κόσμο, συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων στο διάλογο, και από την άλλη πλευρά ποιες είναι οι ανάγκες κατάρτισης τους εκπαιδευτικούς ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί και αυτοπεποίθηση στην εισαγωγή της ταινίας ως παιδαγωγικό / ανδρογόνο εργαλείο. Ο οριστικοποίηση της εταιρικής σχέσης θα προχωρήσει στη διαμόρφωση αυτής της εμπειρίας με συστάσεις που προέκυψαν σχετικά με τη διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μαζί με τους πολίτες (σύμφωνα με το προφίλ των οργανώσεων) πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε θεματικά σεμινάρια, κινηματογραφικά εργαστήρια και διακρατικές συναντήσεις, προκειμένου να προωθήσουν τις συναισθηματικές, αισθητικές και εκπαιδευτικές τους ικανότητες μέσω της προβολής εικόνων. Ένας ιστοχώρος πρόκειται να αναπτυχθεί ως δεξαμενή πόρων για την κινηματογραφική εκπαίδευση. Οι εμπειρογνώμονες θα κληθούν


Θέματα προς αντιμετώπιση

Η τέχνη της κινούμενης εικόνας (ART): η ταινία ως αισθητικό προϊόν. Η ταινία εμπλουτίζει την ικανότητα να απολαμβάνει, να κατανοεί και να εκτιμά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης από καλλιτεχνική άποψη

Τέχνη και σύγχρονη τεχνολογία: Η ταινία στην εποχή της μετα-νεωτερικότητας και της ηλικίας της πληροφορίας

Εκπαίδευση και μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις αρχές του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης, η Κινηματογραφική Εκπαίδευση συμβάλλει στις διανοητικές διαδικασίες και τη σκέψη από την απλή συνειδητοποίηση των συμβόλων και επίσης ενισχύει την ικανότητα να βιώνει ένα συναίσθημα, με το να αισθάνεται βαθιά θλίψη.

Ενεργός πολίτης: Η κινηματογραφική εκπαίδευση ενισχύει την ικανότητα των συμμετεχόντων να συνάγουν τις αξίες που διέπουν τα μηνύματα και έτσι να ενθαρρύνουν τις ενεργές συζητήσεις, τις σκέψεις με ένα μεταγνωστικό επίπεδο συνείδησης

Μετανάστευση και μετανάστες: θεματική επιλογή σε ταινίες με έμφαση στην εμπειρία μετανάστευσης

Ισότητα: Θεματικός προσανατολισμός των ταινιών που επικεντρώνεται στον ρόλο των γυναικών, στη δομή της κοινωνίας, στις ευκαιρίες.


Προσέγγιση

Η επικοινωνιακή προσέγγιση θα αποτελέσει τον άξονα για συναντήσεις ομάδων σε τοπικό ή διακρατικό επίπεδο σύμφωνα με τον διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Τα σεμινάρια θα οργανωθούν με διασταυρούμενη θεματική προσέγγιση και κίνητρο για συζήτηση μέσω διασκεδαστικών και πνευματικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, θα δοθεί έμφαση στην αυτοδιάγνωση των συμμετεχόντων παράλληλα με την αίσθηση του ανήκειν, την ευρωπαϊκή διάσταση, την ενεργό συμμετοχή στην ισότητα. Το σύνολο του προγράμματος θα αναπτυχθεί βάσει των αρχών της έρευνας-δράσης, όπου η συνεχής και παραγωγική συνολική αξιολόγηση είναι το απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας


View’n act – συνάντηση στο Παλέρμο (4η – 5η Φεβρουαρίου 2010)

Χρήσιμο υλικό από τη συνάντηση:

Φιλική εκπαίδευση για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά
    Προβολή ταινιών
    Έρευνα στον τομέα του οπτικοακουστικού τομέα
    Ράδιο 100 passi

Συνέδριο View’n act στη Ρίγα (9 Ιουλίου 2010)

Χρήσιμο υλικό από τη συνάντηση:

    Έκθεση συναντήσεων
    Ημερήσια διάταξη συνάντησης
Παρουσίαση

Συνάντηση στην Πάτρα (21 – 24 Ιουνίου 2010)

Χρήσιμο υλικό από τη συνάντηση:

    Έκθεση συναντήσεων
    Αναλύοντας τις ταινίες ως εργαλείο εκπαίδευσης (ppt)
    Εκπαίδευση μέσων ενημέρωσης για έναν ευρωπαϊκό χώρο πολιτισμού (ppt)
    Έρευνα EMECE
    Οδηγός Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στην Επικοινωνία
    Κινηματογράφος Τέχνης Π.Π.
    MEDIA LITERACY ερωτηματολόγιο

View’n act – συνάντηση στο Ανόβερο (27-28 Αυγούστου 2009)

Χρήσιμο υλικό από τη συνάντηση:

Έκθεση της Συνάντησης
    Ημερήσια διάταξη της συνάντησης

View’n πράξη – συνάντηση στη Γρανάδα (19-21 Μαρτίου 2009)

Χρήσιμο υλικό από τη συνάντηση:

Έκθεση της Συνάντησης
    Ελληνική Μετανάστευση Ταινιών
    Παρουσίαση CYCLISIS (ppt)
    Παρουσίαση CECE (ppt)

Έναρξη συνάντησης – Πάτρα (27 – 29 Νοεμβρίου)

Χρήσιμο υλικό από τη συνάντηση:

    Ξεκινήστε την συνάντηση στην Πάτρα το 2008
    Ημερήσια διάταξη της συνάντησης
    Ελληνικές ταινίες για τη Μετανάστευση
    Μια πρόταση που εκπόνησε η CYCLISIS σε συνεργασία με την Αγγελική Κορκοβέλου και τη Βασιλική Τσεκούρα
    Η διαμεσολάβηση της κινηματογραφικής ταινίας με λαογραφικό υπόβαθρο και εθνοτικό περιεχόμενο, ως γνωστική και αισθητική εμπειρία στην εκπαίδευση (ελληνική)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

    Ο ευρωπαϊκός χάρτης για τον αλφαβητισμό των μέσων ενημέρωσης
    Εκπαίδευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Πρόγραμμα Σπουδών
    Βίντεο και επικοινωνία (GER, EN, ES)


Εταίροι

CYCLISIS – GR GR- GREECE
DOCETE OMNES by CECE GRANADA ES- SPAIN
C.E.S.I.E. IT- ITALY
EuroFortis SIA LV- LATVIA
Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung DE- GERMANY

Αποτελέσματα προγράμματος

Κινηματογραφική εκπαίδευση για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά

Σύνδεσμοι σχετικά με την κινηματογράφιση ντοκυμαντέρ

Η CYCLISIS συγκέντρωσε διάφορα έγγραφα που αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον των ίδιων των οργανώσεων, των ακαδημαϊκών, των ΜΚΟ κ.λπ. διοργανώνοντας εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας υποστηρικτικά κείμενα ή δημιουργώντας σκέψεις για την εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την εκπαίδευση FILM στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Με σεβασμό στις αυθεντικές πηγές αναφοράς, προχωρούμε στη μεταφορά πληροφοριών μέσω των επιλεγμένων, ενδεικτικά, με συνδέσμους σχετικά με:

Εκπαιδευτικές πηγές

Συλλογική μνήμη μειονοτήτων και κοινωνικών ομάδων

Africans

Μνήμες Ιαπώνων-Αμερικάνων σχετικά με την παιδική ηλικία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Βάσεις δεδομένων, συλλογές και διανομές

Φεστιβάλ

Ντοκυμαντερ στην τηλεόραση

Πανεπιστημιακές σχολές όπου η κινηματογράφιση ντοκυμαντερ αποτελεί ξεχωριστό μάθημα


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: