Εργαστήριο Ανταλλαγής απόψεων για τον χώρο των ψηφιακών επαγγελμάτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Η Κύκλησις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ “European Digital Professions Roadmap – EDPR”, προγραμματίζει τη διενέργεια διαδικτυακού εργαστηρίου για τα ψηφιακά επαγγέλματα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου και απευθύνεται σε νέους ενήλικες, φοιτήτριες/-τες, εκπαιδευτικούς φορείς (τυπική, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης) και σε όσους άλλους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις καθώς και παρουσίαση όλων των προϊόντων του έργου τα οποία θα είναι διαθέσιμα για χρήση δωρεάν από όλους.

Το έργο EDPR υλοποιήθηκε με στόχο να δημιουργήσει μια βάση γνώσεων με βασικές πληροφορίες σχετικά με την καινοτόμο ιδέα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών πληροφορικής και η εύρεση καινοτόμων προτύπων και διαδραστικών μεθόδων κατάρτισης. Όλες οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό συγκεντρωθηκε, τροποποιήθηκε με κατάλληλο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε νέους ενήλικες και όλες όσες ενδιαφέρονται.

Οι εταίροι του προγράμματος βρίσκονται στην φάση ολοκλήρωσης των παρακάτω εργαλείων:

 • Συγκριτική Αξιολόγηση Ψηφιακών Επαγγελμάτων: Σε αυτή την έκθεση προσδιορίζονται οι βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση πληροφορικής στις χώρες των εταίρων και αποτυπώνονται συγκριτικά με βάση τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την εργασία σε ψηφιακά επαγγέλματα.
 • Μαθησιακό Πλαίσο Ψηφιακών Επαγγελμάτων: Η παρούσα έκδοση έχει αναπτυχθεί με στόχο να παρέχει αναλυτικά προγραμμάτα για την Τυπική, Μη-Τυπική, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Διαβίου Μάθηση με δυνατότητα προσαρμογής από την κάθε μία από τις προαναφερόμενες βαθμίδες στην αλλη.
 • Ευρωπαϊκή Ανοικτή Τάξη: Μεταφέρουμε την ιδέα της ανοικτής τάξης στον διαδικτυακό χώρο με στόχο στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας γύρω από το πώς πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ανοικτά μαθήματα μέσα από τα σεμινάρια (webinars) και σε απευθείας σύνδεση (online) συνεδρίες με τεράστιο αριθμό των νέων ανθρώπων.
 • Πρόγραμμα Ανταλλαγής EDPR: Μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αναπτύξαμε και σχεδιάσαμε μια μεθοδολογία που στοχεύει να βοηθήσει την ομάδα-στόχο να αναπτύξει τις επαγγελματικές της δεξιότητες να αποκτήσει πρακτική εμπειρία.
 • EDPR Πρόγραμμα Μεντόρων: Η μεθοδολογία του συγκεκριμένου προγράμματος επικεντρώνεται σε μελλοντικούς υπεύθυνους επιχειρήσεων, e-leadership, εν δυνάμει και σημερινούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες του Ψηφιακού κλάδου.
 • Ανοικτές Τεχνολογικές Τάσεις: Πρόκειται για ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο το οποίο σκοπεύει να αναδείξει πραγματικότητες στον τομέα της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την ψηφιακή επαγγέλματα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω μέσω του ιστότοπου του έργου https://edprproject.eu/, ή μέσω των κοινωνικών δικτύων του έργο πατώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω εικονίδια:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πως να συμμετέχετε στο εργαστήριο, επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με email στο info@cyclisis.gr με γραμμή θέματος “Συμμετοχή στο εργαστήριο EDPR”.

Workshop on digital professions and capacity building

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Cyclisis in the framework of the “European Digital Professions Roadmap – EDPR” project, is scheduling a workshop on digital professions and capacity bulding.

The workshop will take place online in February 26, and is addressed to young adults, students, associations, educational institutions (formal, informal and non-formal) and anyone else interested. There will be a presentation of all the results of the project which will also be available to use for free by everyone.

The EDPR project has created a knowledge base with core information about the innovative training concept of IT education, through original and interactive training methods. All information will be modified into the learning materials of the project for use primarily by young adults but also anyone else interested in them.

The project partners are currently finalising the following materials:

 • European Digital Professions Benchmarking: This report identifies the best practices for digital education in the national environments of our partner countries and compares them making the base of key digital skills and other skills necessary for digital innovative education.
 • Syllabus/Framework of Digital Professions: This publication is developed with the aim to provide an instructional design of the syllabus regarding EQVET in VET, ECTS in HE and Adult Education Life Long Learning training programs, leading to a common framework of heterogeneous training programs transferable to higher education of the various european educational institutions.
 • European Open Classroom: We transfer the idea of an open classroom to the online space and we developed a new methodology on how to realize those open classes through the webinars and online sessions for huge number of young people.
 • EDPR Exchange Program: Through this exchange program we developed and designed a methodology for young professionals which should help the target group to emphasise their professional skills and help them to obtain practical experience.
 • EDPR Mentorship Program: This program’s methodology focuses business leaders, e-leadership, current and future entrepreneurs and current and future digital business professionals.
 • Open Tech Trends: This is an online observatory which intents to highlight evidence in the area of innovation in education, and digital professions.

You can find more information on all of the above at the project website https://edprproject.eu/, or through the project’s social media by clicking any of the icons below:

For any information on how to participate in the workshop, feel free to contact us either by using the contact form or by email at info@cyclisis.gr. For participating in the workshop use as subject line “Participation to EDPR workshop”.