Πρόγραμμα “You(th) Stand Up!”

Πρόγραμμα “You(th) Stand UP!”


Επιστροφή στα προγράμματα

Με χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση του προγράμματος “You(th) Stand Up!”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την δημιουργία καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης/κατάρτισης και αξιολόγησης μη τυπικών δεξιοτήτων.  Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθούν 2 εργαλεία: ένα εκπαιδευτικό μοντέλο και ένας πειραματικός εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης/πιστοποίησης μη τυπικών προσόντων, τα οποία  θα έχουν ως στόχο την βελτίωση της εργασίας των ατόμων που εργάζονται με νέους ανθρώπους και την ενεργή κοινωνική ένταξη των νέων.

Στόχος του “You(th) Stand Up!” είναι να συμβάλει στη ανάπτυξη των δεξιοτήτων (τεχνολογικές, γλωσσικές, επικοινωνιακές. βασικές, δεξιότητες ζωής καθώς και στην επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας με χαρακτηριστικά αυτοοργάνωσης, άμεσης δημοκρατίας και με σεβασμό στα δικαιώματα) των ατόμων που εργάζονται με νέους με απότερο σκοπό να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Συνολικά θα οφελειθούν άμεσα  15 άτομα (ηλικίας 25 έως 35) που εργάζονται με νέους και έμμεσα  30 νέοι άνθρωποι (ηλικίας 18 έως 30) προερχόμενοι από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Όλες/-οι οι συμμετέχουσες/-οντες (στην εκπαίδευση πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) θα αποκτήσουν πιστοποιητικό YouthPass, ενώ τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα εμπλεκόμενες/-οι, που θα συμμετέχουν στις κινητικότητες, θα αποκτήσουν πιστοποιητικό Europass Mobility.

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: You(th) Stand Up!

Αριθμός Έγκρισης: 2017-2-IT03-KA205-011264

Διάρκεια: 01-12-2017 μέχρι 30-11-2019

Εταίροι
Website

https://youthstandup-project.weebly.com/

Facebook

https://www.facebook.com/youthstandupEU/

Αποτελέσματα προγράμματος

  • Εκπαιδευτικό πρότυπο (αγγλικά)
  • Καινοτόμες μέθοδοι αξιολόγησης (αγγλικά)

Δημοσιεύτηκε

σε

,

από

Ετικέτες: